Samentuin KWB-Wijveld Boechout

 • Naam contactpersoon: Koen Steel
 • E-mail  contactpersoon: koensteel@hotmail.com
 • Grootte samentuin: 11.000 m²
 • Wanneer is de samentuin gestart: April 2017
 • Wie is eigenaar van de grond:  Igean
 • Zijn er formele afspraken met deze eigenaar: Igean heeft formele afspraken op papier gezet met bestuur kwb Boechout. De grond mag gebruikt worden voor een samentuin, maar dit gebruiksrecht kan eenzijdig en zonder verhaal vanwege kwb opgezegd worden.
 • Wat is er in de tuin:
  • Fruitbomen: Ja (120)
  • Bessen: Ja (200)
  • Groenten: ja
  • Kruiden: ja
  • Siertuin: Neen, wel voedselbosrand
 • Aantal deelnemers: 36 gezinnen

Zijn nieuwe deelnemers nog welkom: ja

 • Afspraken met deelnemers:
  • Is er een financiële bijdrage van de leden: € 70 is voor een gezin (€ 55 bij kwb lidmaatschap) en € 60 voor een single (€ 45 bij kwb lidmaatschap)
  • Zijn er afspraken over het werken in de tuin: Er is een samentuinreglement 3u per week of 12u per maand zijn duidelijke doelen waarvoor de samentuiniers zich engageren, maar er staat natuurlijk nergens een prikklok, vertrouwen en eerlijk engagement blijft de basis. Oogsten voor eigen rekening is niet in die 3 of 12 uren begrepen, meedoen aan de grote werkdagen voor bv. Aardappelen poten, ajuin planten, infrastructuur,…) wel. De inschatting is dat dit een groot maar toch haalbaar engagement is, dat in elk geval sociaal, ecologisch en financieel de moeite loont.
  • Andere afspraken: Minstens 3 open kernvergaderingen per jaar.